Cool!
GİRİŞ YAP

 

Gülay Ağdemir tarafından yaratılan PUNCH Style, pop arta kendine özgü bir soluk getirirken aynı zamanda sıradan olandan sıyrılmaya özen göstermektedir. Çalışmalarında ağırlıklı olarak hayvan figürleri, floral desenler ve tipografi ön plana çıkarken bunun yanısıra kolaj çalışmalarına da yer vermektedir. “İçinden geldiği gibi” ilkesiyle oluşturulan ve karma bir yapıya sahip olan PUNCH Style, tarzıyla vurucu bir etki yaratmayı hedefliyor.